HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC KHANG VÃNG SANH CÓ HÀO QUANG

suthichgiackhang

Hòa thượng Giác Khang là một bậc tôn túc, chân sư đạo hạnh trong Hệ phái Khất Sĩ. Khi gặp được Trưởng lão Tri sự Giác Như và đoàn Du Tăng hành đạo, Ngài đem cả cuộc đời phụng sự và hiến dâng cho đạo pháp.

Đời Ngài là một tấm gương sáng, mẫu mực về hạnh tiết thực, xả ly, vô trụ và hướng đến đời sống đạo hạnh. Thuận theo vô thường, Ngài đã viên tịch lúc 15 giờ ngày 30 tháng 3 năm Quý Tỵ, để lại vô vàn sự kính tiếc đối với pháp lữ đồng tu và môn đồ đệ tử.

Vào ngày mùng 10/2/2013 (âm lịch), Hòa thượng và quí sư cùng Phật tử trong đoàn đi hành hương chiêm bái các Thánh tích Phật giáo Ấn Độ và có thăm viếng chùa Tây Tạng tại Dharamsala dưới chân núi Himalaya, Ấn Độ.

Rồi sau đó, đoàn hành hương đến Thái Lan để thăm viếng các chùa. Đoàn dừng chân khoảng trên 1 tuần lễ và có ý đi Miến Điện để chiêm bái các Thánh tích.

Kể từ đó, sức khỏe Hòa thượng yếu dần, chư Tăng và quí Phật tử tận tình chăm sóc. Hòa thượng cảm nhận biết rằng mình không còn tại thế lâu dài được nữa, nên Hòa thượng trình tâm nguyện lên Hòa thượng Giác Giới – Tri Sự trưởng GĐ1 liễu tri để Hòa thượng tạo duyên tu học cho chư Tăng và chư Phật tử đạo tràng Tịnh xá Ngọc Vân.
Theo lời Phật dạy, các pháp hữu vi vô thường sinh diệt. Vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 3 năm Quý Tỵ. Hòa thượng thu thần thị tịch, để lại vô vàn sự kính tiếc của chư Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử gần xa.

Hình ảnh trước giờ nhập Kim Quan của TT.Hòa Thượng Thích Giác Khang tại Tịnh Xá Ngọc Vân lúc 12h khuya.

This slideshow requires JavaScript.

Xá lợi của Sư Thích Giác Khang

xaloisugiackhang_vantam2

xaloisugiackhang_vantam

 10987654321

Hào quang xuất hiện khi đang làm lễ trà tỳ Hòa Thượng Thích Giác Khang

Lễ tang và hào quang sư Thích Giác Khang