ĐẠO TRÀNH HOA VÔ ƯU TRỢ NIỆM CHO PHẬT TỬ THÀNH XUÂN HẬU HƯỞNG DƯƠNG 16 TUỔI. 

CON VÔ CÙNG CẢM KÍCH VỚI ĐẠO TRÀNG HOA VÔ ƯU , ĐẶC BIỆT CHÚ BÌNH , LỜI NÓI CHÚ ẤM ÁP QUÁ, RẤT MONG NHỮNG AI XEM ĐƯỢC VIDEO CLIP NÀY CÓ THỂ KẾT DUYÊN ĐƯỢC VỚI CHÚ VÀ ĐẠO TRÀNG HOA VÔ ƯU.