Dù biết các quý vị rất bận rộn với cuộc sống, tiền bạc, thời gian, vợ chồng con cái v.v… thực sự đều rất quan trọng nhưng MINH ĐẠT thực sự chân thành thiết tha van xin quý vị ban tặng cho mình một chút thời gian quý báu để xem qua THÔNG ĐIỆP QUAN TRỌNG NHẤT TRONG ĐỜI NGƯỜI này.
Xin ngưỡng mong cho tất cả ai thấy được nghe được thông điệp quan trọng này đầy đủ duyên lành xoay chuyển thân tâm , làm tất cả điều lành, đoạn trừ tất các việc ác, chí tâm niệm Phật, buông xả vạn duyên nhất tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.


DVD 1 : Nguồn gốc tai nạn của người thế gian (Hòa Thượng Tịnh Không)


DVD2 : Thế Giới Loài Người Sẽ Đi Về Đâu? (Hòa Thượng Tịnh Không)